19. september kl. 17-19 inviterer vi til høstens første Stiim Aqua Pub. På Stiim Aqua Pub 19. september i Stavanger får du høre mer om status og videre planer for leverandører av lukket oppdrettsteknologi.

Lukket oppdrettsteknologi har vært et tema i mer enn ti år. Men utviklingen og utbredelsen av lukkede anlegg går senere enn det mange hadde ønsket og forutsett. FishGLOBE er ett av selskapene som har jobbet lenge og målrettet med å utvikle sitt konsept for flytende lukket oppdrett i sjø. Selskapet ble etablert så tidlig som i 2013. Den første globen ble realisert i 2019. FishGLOBE deltok også i Stiim Aqua Clusters vekstprogram Ocean of Opportunities et av de første årene programmet ble arrangert. Visjonen til selskapet er å utvikle nye kostnadseffektive løsninger slik at næringen vokser videre på en god og bærekraftig måte.

Nå satser selskapet internasjonalt. FishGLOBE ser både mot det chilenske og det canadiske markedet. Aktører i Midtøsten viser også interesse for selskapets lukkede oppdrettsteknologi. På Stiim Aqua Pub 19. september får du høre med om FishGLOBE sin internasjonale satsing i presentasjonen «Ny vind i seilene».

Kveldens andre innlegg er ved Ovum. Selskapet har utviklet den lukkede oppdrettsløsningen «Egget» bygget hos Herde Kompositt i Kvinnherad. Det første Ovum E2000 pilot-Egget ble satt ut i Romsdalsfjorden høsten 2022. Siden den gang har selskapet høstet mange erfaringer og gjort en del oppgraderinger og justeringer på designet. På Stiim Aqua Pub får du høre mer om Egget, om utvikling og videre planer.

Meld deg på Stiim Aqua Pub 19. september her

Stiim Aqua Pub er en hyggelig møteplass der du både får ny kunnskap og blir kjent med andre aktører i havbruksnæringen. (Arkivfoto)