Norges Sjømatråd har tatt for seg innkjøps- og salgstall fra Flesland Markedsinformasjoner AS for å se på hvordan sjømatkonsumet har utviklet seg. Flesland Markedsinformasjoner bruker omsetningstall fra grossister og leverandører for å estimere sjømatkonsumet.

Innkjøpsvolumet på sjømat falt med 1,5 prosent siden 2022, og nordmenn har i flere år spist mindre og mindre sjømat. Økte matvarepriser påvirker også folks sjømatkonsum negativt. Prisene på sjømat har nemlig økt betraktelig, prosentvis har de økt mye mer enn sjømatkonsumet har gått ned.

Sjømat er blant de matvaregruppene som har økt mest i pris de siste årene. Prisen på fersk fisk har økt med 42 prosent siden 2019. Fryst fisk har økt med 30 prosent. Fersk laksefilet har økt med 42 prosent. Prisen på fryst torskefilet har økt med 45 prosent siden 2019. Fiskekaker har hatt lavere prisøkning, med ti prosent siden 2019. Generelt sett viser tallene at bearbeidet sjømat ikke har hatt samme prisøkning som fersk og fryst fisk.

Fallet i sjømatkonsum tilsvarer at nordmenn spiser 3 kilo mindre fisk i året enn de gjorde for 10 år siden. Den negative trenden er stikk i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene.

Fisk og skalldyr utgjør til sammen 19 prosent av alle proteiner vi kjøper i butikk. Av alle arter er det torsk, laks og reker det spises mest av.

Flesland Markedsinformasjoner bruker omsetningstall fra grossister og leverandører for å estimere sjømatkonsumet. Dataene sier ikke noe om svinn eller om fisk som av en eller annen grunn ikke blir spist. Det vil si at konsumtallene kan være lavere enn estimert. Les mer i saken fra Norges Sjømatråd.

På Gladmatfestivalen i Stavanger stod folk i lang kø for å kjøpe Stiim sin gladmatrett med oppdrettstorsk. Målet med Stiim-standen var å gi folk lyst til å spise mer av god og sunn sjømat.