Konferanse 2023

Stavanger 14. og 15. november 2023

Norge er og skal bli verdensledende på havbruksteknologi for bærekraftig vekst. I november 2022 arrangerte Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, i samarbeid med DNB, AquaNext-konferansen. Konferansen samlet over 350 deltakere. I 2023 setter vi igjen ny havbruksteknologi på kartet med en stor konferanse i Stavanger.

Sett av 14. og 15. november 2023 til konferanse om ny havbruksteknologi i Stavanger

Se programmet her

Vi lover to dager med nyttig og spennende faglig og sosialt påfyll. Innovasjon og utvikling av nye verdikjeder innen den blå økonomien står i fokus.

Konferansen koster kr. 4300 (eks mva) for medlemmer i Stiim Aqua Cluster og 5500 (eks mva) for deltakere som ikke er ansatt i klyngens medlemsbedrifter. Studentpris er kr. 2000 (eks mva). Prisen inkluderer konferanseprogrammet begge dager, pluss lunsj og festmiddag 14. november og lunsj 15. november. Arrangementet avsluttes med lunsj 15. november kl. 13-14.

Meld deg på konferansen her

Påmeldingsfristen er satt til 1. november.

Programmet er under utarbeidelse og det endelige programmet vil være klart over sommeren – nedenfor kan du se noen av de bekreftede foredragsholderne. Vi gleder oss til å se deg i Stavanger i november! Klikk her for å få svar på ofte stilte spørsmål om påmelding, arrangement og program for AquaNext.

Konferansier: Solveig van Nes

Solveig van Nes, Marine Prospects

Solveig van Nes er konferansier på AquaNext. Hun er gründer og daglig leder i Marine Prospects AS. Solveig van Nes har et sterkt engasjement for havet og marin matproduksjon. Hun har mange års  forskningsfaglig bakgrunn fra havbruk, miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon. I dag jobber hun gjennom sitt eget selskap med å fremme ny forskning og fagformidling om bærekraftig sjømatproduksjon.

Bjørnar Selnes Skjæran, Fiskeri- og havminister

Bjørnar Selnes Skjæran kommer fra Lurøy i Nordland. Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019 og var mellom 2011 og 2019 leder for Nordland Arbeiderparti. Skjæran var medlem av Lurøy kommunestyre fra 1987 til 2015 og var ordfører i en periode. Han  ble valgt inn som  representant for Nordland Arbeiderparti for stortingsperioden 2021-2025.

Olav-Andreas Ervik, Utror

Olav-Andreas Ervik  er daglig leder i Utror, og tidligere administrerende direktør i SalMar og senere SalMar Aker Ocean. Ervik har over 25 års erfaring fra oppdrettsindustrien gjennom lederstillinger i SalMar, Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech. Han startet sin karriere som røkter i 1994 og har siden den gang «gått gradene» i havbruksnæringen. Selskapet Utrors ambisjon er å ta en ledende rolle i utviklingen av neste generasjons havbruksnæring til havs, og bli en ledende operatør av havbruksinstallasjoner på norsk sokkel.

Grunde Bruland og Martin Bryde, Wikborg Rein

Grunde Bruland (t.v.) er partner i Wikborg Rein, og leder for Fiskeri- og havbruksavdelingen i advokatfirmaet. Martin H. Bryde (t.h.) er senioradvokat samme sted. De er spesialister på fiskeri- og havbruksrett, og bistår klienter innenfor sjømatnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

(Foto: Thor Brødreskift)

Trine Sæther Romuld, SalMar Aker Ocean

Trine Sæther Romuld er CFO i SalMar Aker Ocean AS, og kommer fra stillingen som CFO & COO i SalMar ASA. Romuld har erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice (inkludert rigg bransjen), konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap og med ulike eierstrukturer. I tillegg har Romuld betydelig erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap innenfor sjømat, oljeservice og finans.  Romuld er statsautorisert revisor (NHH).

Rúnar Þór Þórarinsso

Rúnar Þór Þórarinsson, First Water

Rúnar Þór Þórarinsson is Director of Sustainability and Innovation at First Water 2021-23 and CEO of its subsidiary, Jarðlíf 2023. He is a serial entrepreneur and founder of several start-ups. Recipient of multiple grants from the IIF and the European Commission’s LIFE program for sustainable development. Three decades experience in management, creative design and development in multiple sectors. Published author and producer. Cand.Philol.Lit. from UiT.

Christian Balteskard

Christian Balteskard er prosjektleder i Northern Lights Salmon AS.

Professor Bård Misund

Bård Misund, Universitetet i Stavanger

Bård Misund jobber som professor i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Her forsker han på problemstillinger knyttet til havbaserte råvaremarkeder og selskaper. Han er utdannet havbruksbiolog fra Norges Fiskerihøgskole, finansøkonom fra NHH og PhD i industriell økonomi fra UiS. Han har jobbet nesten 9 år i Equinor i tillegg til noen år i fiskeindustri. Han forsker for øyeblikket på kostnadsutviklingen i havbruk.

Marius Dalen, Nærings- og fiskeridepartementet

Marius Dalen er seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementets havbruksavdeling og tilknyttet  seksjon for havbrukspolitikk og økonomi. Han er prosjektleder for departementets pågående arbeid med etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs.

Mats Wærøe Langseth, SalMar

Mats Wærøe Langseth er bærekraftsansvarlig for SalMar-konsernet. Han er utdannet sivilingeniør ved Marin Teknikk på NTNU, og ble for snart to år siden SalMars første Bærekraftsansvarlig. Han leder bærekraftsarbeidet til SalMar både nasjonalt og globalt.

Helge Hydle, Moreld Aqua

Helge Hydle har nær 20 års internasjonal erfaring fra den maritime industrien.
Han har lang ledererfaring og har vært involvert i en mengde nybygg og teknologiutviklingsprosjekter innen flere bransjer. Utdannet ingeniør og har en holistisk tilnærming til det meste.

Astrid Buran Holan, Scale AQ

Astrid Buran Holan er Fagsjef Fiskevelferd for konsernet ScaleAQ. ScaleAQ leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Hennes hovedfokus er fiskevelferd inkludert optimal vannkvalitet og oppdrettsmiljø, samt biologiske risikovurderinger i henhold til gjeldende dyrevelferdslover og forskrifter. Hun bidrar til firmaets bærekraftstrategi, kommunikasjon og opplæring, og har i tillegg en stilling som førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø (UiT). Hun har en doktorgrad fra NTNU innen miljøteknologi og landbasert oppdrett med resirkulering av vann (RAS), og en master i biologisk rensing av avløpsvann. Før hun startet i ScaleAQ, jobbet hun i flere år som forsker i Nofima.

Bjørn Bilberg, Preline Fishfarming System AS

Bjørn Bilberg er siviløkonomi fra NHH med variert erfaring fra Norsk Næringsliv innen teknologisk drevet omstilling og forbedring. Involvert i Preline siden 2005 som aksjonær, styreformann, daglig leder og prosjektleder. Ansvarlig for design, prosjektering og bygging av Prelines Extended smoltfarm. Engasjert i Lerøy Seafood Groups prosess i forbindelse med utviklingskonsesjoner.

Leif Ydstebø, Tytlandsvik Aqua

Leif Ydstebø er ansvarlig for rensing av avløp fra RAS-anlegget til Tytlandsvik Aqua. Han har MSC og PhD i miljøteknologi innenfor biologisk rensing. Leif Ydstebø har fra tidligere 15 års erfaring med drift av kommunale renseanlegg. Han har også jobbet 15 år ved Universitetet i Stavanger med undervisning og forskning innen renseteknologi.

Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet

Geir Lasse Taranger er forskningsdirektør med ansvar for akvakultur, miljø og teknologi på Havforskningsinstituttet, samt har en professor-II stilling ved Universitetet i Bergen. Taranger har mer enn 30 års erfaring med forskning og rådgiving innen akvakultur med hovedvekt på laksebiologi, miljøeffekter, fiskevelferd og risikovurderinger. I de seinere årene har han særlig vært involvert i arbeid med Trafikklyssystemet som regulerer veksten i laksenæringen, og i annet arbeid med forvaltningsstøtte innen havbrukssektoren.

Jelena Kolarevic, Nofima

Jelena Kolarevic er professor i RAS-biologi ved UiT og seniorforsker i Nofima. Hu er biolog med PhD fra Universitetet i Bergen og har siden 2008 forsket på produksjon av atlantisk laks i RAS. Forskningen fokuserer på fiskevelferd, miljø, overvåkning av fisk og automatisering i RAS.

Ragnar Joenson, Nordic Aqua Partners

Se bilder fra AquaNext 2022 i bildekarusellen under.

  • 8. og 9. november er sentrale aktører i norsk havbruksnæring samlet til konferansen AquaNext i Stavanger.

  • Du kan allerede nå merke av dagene 14. og 15. november 2023 i kalenderen din. Da blir det konferanse om havbruksteknologi i Stavanger.