Konferanse 2023

Stavanger 14. og 15. november 2023

Norge er og skal bli verdensledende på havbruksteknologi for bærekraftig vekst. I november 2022 arrangerte Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, i samarbeid med DNB, AquaNext-konferansen. Konferansen samlet over 300 deltakere. I 2023 satte vi igjen ny havbruksteknologi på kartet med en stor konferanse i Stavanger.

14. og 15. november 2023 arrangerte Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri konferanse om ny havbruksteknologi på Clarion Hotel Air i Stavanger

Se programmet her

Konferansen bør på to dager med nyttig og spennende faglig og sosialt påfyll. Innovasjon og utvikling av nye verdikjeder innen den blå økonomien står i fokus.

11.-13. juni 2024 tar vi AquaNext ett steg videre med stor expo og konferanse i Stavanger Forum i regi av AquaNext AS.

Les mer om AquaNext 2024 her

 Klikk her for å få svar på ofte stilte spørsmål om påmelding, arrangement og program for AquaNext.

Konferansier: Solveig van Nes

Solveig van Nes, Marine Prospects

Solveig van Nes er konferansier på AquaNext. Hun er gründer og daglig leder i Marine Prospects AS. Solveig van Nes har et sterkt engasjement for havet og marin matproduksjon. Hun har mange års  forskningsfaglig bakgrunn fra havbruk, miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon. I dag jobber hun gjennom sitt eget selskap med å fremme ny forskning og fagformidling om bærekraftig sjømatproduksjon.

Cecilie Myrseth, Fiskeri- og havminister

Cecilie Myrseth er utdannet psykolog fra Universitet i Troms, stortingsrepresentant siden 2017 og medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet siden 2019. Hun har vært medlem i Næringskomiteen fra 2017 – 2021 og er tidligere fiskeripolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun tiltrådte som fiskeri- og havminister 16. oktober 2023.

Olav-Andreas Ervik, Utror

Olav-Andreas Ervik  er daglig leder i Utror, og tidligere administrerende direktør i SalMar og senere SalMar Aker Ocean. Ervik har over 25 års erfaring fra oppdrettsindustrien gjennom lederstillinger i SalMar, Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech. Han startet sin karriere som røkter i 1994 og har siden den gang «gått gradene» i havbruksnæringen. Selskapet Utrors ambisjon er å ta en ledende rolle i utviklingen av neste generasjons havbruksnæring til havs, og bli en ledende operatør av havbruksinstallasjoner på norsk sokkel.

Nina Møgster, Lingalaks

Nina Møgster er daglig leder i Lingalaks AS i Hardanger. Lingalaks er en lokaleid sjømatbedrift som omfatter tilnærmet hele verdikjeden. Møgster er oppvokst i næringa i Austevoll og er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøyskole i Tromsø og har en MBA fra Norges Handelshøyskole. Hun har ca 20 års erfaring fra havbruksnæringa og kom fra jobben som daglig leder i Lerøy Sjøtroll.

Grunde Bruland og Martin Bryde, Wikborg Rein

Grunde Bruland (t.v.) er partner i Wikborg Rein, og leder for Fiskeri- og havbruksavdelingen i advokatfirmaet. Martin H. Bryde (t.h.) er senioradvokat samme sted. De er spesialister på fiskeri- og havbruksrett, og bistår klienter innenfor sjømatnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

(Foto: Thor Brødreskift)

Roger Hofseth, CEO Hofseth International

Roger Hofseth fra Ellingsøy på Sunnmøre startet med to tomme hender, men med store tanker om hva han kan få til. Roger er i dag CEO for konsernet Hofseth International som har over 600 ansatte. Selskapene dekker hele verdikjeden i produksjon av laksefisk i kort avstand på Sunnmøre. Hofseth er Norges største foredler av laks, og har store ambisjoner om vekst i oppdrett med lukket teknologi.

Knut Nesse, AKVA group

Knut Nesse har vært CEO i AKVA group siden november 2019 og har en MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH). Tidligere var han CEO for Skretting Group (2006–2012) og Nutreco (2012–2018). Han er en sentral aktør innen akvakultur, med omfattende erfaring innen ledelse i internasjonale selskaper innenfor dyrefôr og fiskefôrindustrien.

Marius Dalen, Nærings- og fiskeridepartementet

Marius Dalen er seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementets havbruksavdeling og tilknyttet  seksjon for havbrukspolitikk og økonomi. Han er prosjektleder for departementets pågående arbeid med etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs.

Astrid Buran Holan, Scale AQ

Astrid Buran Holan er Fagsjef Fiskevelferd for konsernet ScaleAQ. ScaleAQ leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Hennes hovedfokus er fiskevelferd inkludert optimal vannkvalitet og oppdrettsmiljø, samt biologiske risikovurderinger i henhold til gjeldende dyrevelferdslover og forskrifter. Hun bidrar til firmaets bærekraftstrategi, kommunikasjon og opplæring, og har i tillegg en stilling som førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø (UiT). Hun har en doktorgrad fra NTNU innen miljøteknologi og landbasert oppdrett med resirkulering av vann (RAS), og en master i biologisk rensing av avløpsvann. Før hun startet i ScaleAQ, jobbet hun i flere år som forsker i Nofima.

Børre Haanes Waagan, MMC FIrst Process

Børre Haanes Waagan har utdanning fra Universitet på Ås med master i husdyrbruk og akvakultur. Han har arbeidet i flere områder innen akvakulturnæringen siden 1997. Som røkter og driftsleder både på land og sjø. Waagan har en periode arbeidet med leveranser av fiskefôr og i tillegg mange år i selskaper med utstyrsleveranser til akvakulturnæringen.Waagan har også en periode undervist i akvakultur teknikk ved Universitetet på Ås Waagan arbeider nå som Sales Director Land Based Farming i MMC First Process med kontorsted i Fosnavåg.

Helge Hydle, Moreld Aqua

Helge Hydle har nær 20 års internasjonal erfaring fra den maritime industrien.
Han har lang ledererfaring og har vært involvert i en mengde nybygg og teknologiutviklingsprosjekter innen flere bransjer. Utdannet ingeniør og har en holistisk tilnærming til det meste.

Bjørn Bilberg, Preline Fishfarming System AS

Bjørn Bilberg er siviløkonomi fra NHH med variert erfaring fra Norsk Næringsliv innen teknologisk drevet omstilling og forbedring. Involvert i Preline siden 2005 som aksjonær, styreformann, daglig leder og prosjektleder. Ansvarlig for design, prosjektering og bygging av Prelines Extended smoltfarm. Engasjert i Lerøy Seafood Groups prosess i forbindelse med utviklingskonsesjoner.

Jelena Kolarevic, Nofima

Jelena Kolarevic er professor i RAS-biologi ved UiT og seniorforsker i Nofima. Hu er biolog med PhD fra Universitetet i Bergen og har siden 2008 forsket på produksjon av atlantisk laks i RAS. Forskningen fokuserer på fiskevelferd, miljø, overvåkning av fisk og automatisering i RAS.

Leif Ydstebø, Tytlandsvik Aqua

Leif Ydstebø er ansvarlig for rensing av avløp fra RAS-anlegget til Tytlandsvik Aqua. Han har MSC og PhD i miljøteknologi innenfor biologisk rensing. Leif Ydstebø har fra tidligere 15 års erfaring med drift av kommunale renseanlegg. Han har også jobbet 15 år ved Universitetet i Stavanger med undervisning og forskning innen renseteknologi.

Ragnar Joenson, Nordic Aqua Partners

Ragnar Joensen er CEO i Nordic Aqua, som driver landbasert oppdrett av laks i Kina. Ragnar har vært i laksebransjen i 25 år, herav 17 år i MOWI, bl.a. som Administrerende Direktør i MOWI Norge og MOWI Færøyene. Ragnar sitter også i styret i oppdrettsselskapet Nova Sea og i postsmolt selskapene Tytlandsvik Aqua og Årdal Aqua.

Ole André Nordal, Colombi Farms

Ole André has jobbet innen den blå økonomien i 25 år, både nasjonalt og internasjonalt. I selskaper som Artec Aqua og Rolls Roys Commercial Marine har han hatt ansvaret for prosjektutvikling og forretningsutvikling både på land og til havs. Før han ble del av Columbi Farms var han partner og rådgiver. Ole André er utdannet ingeniør fra universitetet i Bergen.

Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet

Geir Lasse Taranger er forskningsdirektør med ansvar for akvakultur, miljø og teknologi på Havforskningsinstituttet, samt har en professor-II stilling ved Universitetet i Bergen. Taranger har mer enn 30 års erfaring med forskning og rådgiving innen akvakultur med hovedvekt på laksebiologi, miljøeffekter, fiskevelferd og risikovurderinger. I de seinere årene har han særlig vært involvert i arbeid med Trafikklyssystemet som regulerer veksten i laksenæringen, og i annet arbeid med forvaltningsstøtte innen havbrukssektoren.

Odd Frode Roaldsnes, Salmon Evolution

Odd Frode Roaldsnes er CCO i det landbaserte oppdrettsselskapet Salmon Evolution. Odd Frode har 20 års erfaring fra sjømatnæringen, hovedsakelig innenfor salg og marked med fokus på det Asiatiske markedet. Ved siden av å lede den kommersielle satsning i Salmon Evolution jobber han også tett på Salmon Evolutions joint-venture i Sør-Korea, sammen med Dongwon Industries.

Iulia Florescu, Skretting

Iulia er forsker innen fôrteknologi i Skretting Aquaculture Innovation. Hun har utdannelse innen ernæring fra universitetene i Wageningen og Århus og har jobbet i Skretting i 5 år. Hun jobber blant annet med forskning på fôr til vannbåren fôring/undervannsfôring.

Professor Bård Misund

Bård Misund, Universitetet i Stavanger

Bård Misund jobber som professor i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Her forsker han på problemstillinger knyttet til havbaserte råvaremarkeder og selskaper. Han er utdannet havbruksbiolog fra Norges Fiskerihøgskole, finansøkonom fra NHH og PhD i industriell økonomi fra UiS. Han har jobbet nesten 9 år i Equinor i tillegg til noen år i fiskeindustri. Han forsker for øyeblikket på kostnadsutviklingen i havbruk.

Torstein Rønning, FiiZK

Torstein har mer enn 20 års erfaring som leder og forretningsutvikler fra virksomheter innen industri, handel, havbruk og IT. Fokus har vært å kombinere informasjonsteknologi med produksjon- og prosess-styring for å skape innovative og lønnsomme løsninger. Erfaringen innen havbruk kommer fra Botngaard (fra 2015) og Infront-X (Fra 2011). Han er utdannet siviløkonom fra NHH.

Lars Ebbesson, NORCE

Dr. Lars Ebbesson, Chief Scientist i NORCE, er engasjert i arbeidet med bærekraftige og digitale løsninger i akvakulturproduksjon. Hans forskning de siste 30 årene har dekket en rekke ulike aspekter ved fiskebiologi. Ebbesson har gjennom årene ledet mange sentre, nettverk og prosjekter der representanter fra forskning og industri sammen har arbeidet for å løse næringens utfordringer ved en tverrfaglig tilnærming.

Se bilder fra AquaNext 2022 i bildekarusellen under.

  • 8. og 9. november er sentrale aktører i norsk havbruksnæring samlet til konferansen AquaNext i Stavanger.

  • Du kan allerede nå merke av dagene 14. og 15. november 2023 i kalenderen din. Da blir det konferanse om havbruksteknologi i Stavanger.