I Stavanger har petroleumsnæringen bidratt til verdiskaping og arbeidsplasser i mange tiår, men byen har også fått kjenne på nedgangstider. I dag er det en innovasjonsvilje i Stavanger, og i debatten ser en på hva petroleumssektoren har betydd for andre næringer og hvordan fremtiden ser ut.

I debatten deltar olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, leder Hilde-Marit Rysst i SAFE, leder Ina Alvilde Rangønes Libak i AUF og CEO Petter Birkeland i Control Cutter.

Innledere er Ragnar Tveterås fra Senter for innovasjonsforskning ved UiS som tar for seg temaet «Medgang i nedgang – hvordan tilrettelegge for innovasjon?». Nina Fagerheim og Elen Haugs Langvik fra Tidewave innleder om temaet teknologi for velferdsstaten, fra petroleumssektor til helsesektor.

Arrangementet inkluderer lunsj, det er gratis og åpent for alle. De som skal delta oppfordres til å trykke «skal» på facebookarrangementet slik at arrangøren kan beregne passe mengde lunsj og unngå matsvinn.