Program:

10.00-10.30: Frode Oppedal presenterer hvor mye strøm laks og rensefisk tåler
10.30-10.45: svar på innsendte spørsmål
10.45-11.15: Lars Johan Naustvoll presenterer overvåkning og varsling av giftige alger
11.15-11.30: svar på innsendte spørsmål
11.30-12.00: Avsluttende spørsmålsrunde for begge foredragene