Innovasjon Norge, Stiim Aqua Cluster og Norwegian Energy Solutions inviterer 22. januar til felles møte om den nye nasjonale posisjonen for havnæringene.