Nye Stavanger blir en havbrukskommune i en region som har enorme ressurser og kompetanse innen operasjoner på havbunnen som kan overføres til den blågrønne sektoren. Hvilke muligheter har vi, og hva betyr dette for næringslivet? 

Leder i Stiim Aqua Cluster, Andreas Heskestad deltar og skal prate om ny teknologi og innovasjon for bærekraftig vekst i den blå næringen. Njål Hagir fra Kartverket viser hvordan man kan utnytte data fra sjøarealet i Stavanger. I tillgeg vil Brian Tsuyoshi Takeda fra Urchinomics demonstrere hvordan innovasjon og økologisk restaurering kan skape næring på havbunnen ved å snu et økologisk problem til en økonomisk mulighet.

Gründere og oppstartsselskaper får rabattert pris på påmeldingsavgiften, og interesserte kan kontakte Silje Finnskog Jensen på jensen@naeringsforeningen.no for å få rabattkode for påmelding.