This is my archive

Støtte til utvikling av sirkulærøkonomisk forretningsmodell med avfall som ressurs

I prosjektet AquaTerra samarbeider Blue Planet AS og flere av Stiims medlemsbedrifter med aktører fra landbruks-og energisektoren om god ressursutnyttelse. Read More