This is my archive

Stiim blir Arena Pro-klynge i 2022 og er sikret finansiering i fem nye år

Stiim Aqua Cluster er en av fire nasjonale klynger som får Arena Pro-status fra og med 2022. Det er et kvalitetsstempel og gir klyngen ressurser til videre vekst. Read More