This is my archive

Canadisk besøk hos Grieg og FishGLOBE

Representanter for akvakulturmyndighetene i Canada er på besøk i Norge for å dele kunnskap og lære om hvordan Norge forvalter og planlegger for oppdrettsvirksomhet. Read More