This is my archive

Fiskepodden gir deg fagkunnskap rett på øret

Kristian Natland i VESO fant få podcaster som rettet seg spesielt mot fiskeoppdrett og havbruk, så han fikk like godt med seg Karoline Skaar Amthor fra Sjømat Norge og startet Fiskepodden. Read More