This is my archive

Forskning viser at nedsenket laks får færre lus

Seniorforsker Frode Oppedal og hans kolleger ved Havforskningsinstituttet har gjort forsøk med merdene nedsenket under hele sjøfasen. Read More