This is my archive

Workshop om arbeidsverktøyet «Rent hav»

29. august kan du bli med på workshop i Stavanger om "Rent hav", verktøyet som gjør det enklere å planlegge, koordinere, gjennomføre og registrere opprydningsaktiviteter i havbruksnæringen. Read More