This is my archive

FN oppfordrer til utstrakt samarbeid for nødvendig vekst i globalt havbruk og fiske

Bærekraftig vekst i verdens havbruk er helt avgjørende for å møte verdens økende etterspørsel etter sjømat. Det slår FN fast i sin årlige rapport om fiskeri og havbruk. Read More