This is my archive

Menon-rapport går igjennom seks alternative virkemidler og anbefaler tre ordninger

Stiim Aqua Cluster støtter anbefalingene i en ny rapport som Menon Economics har utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen. Read More