This is my archive

Mulighetsstudie for havbruk til havs i Norskerenna Sør

Blue Planet AS og Universitetet i Stavanger har laget en mulighetsstudie som ser på potensialet for området Norskerenna Sør, ett av de tre områdene som nå utredes i forhold til havbruk til havs. Read More