This is my archive

Ny medlemsbedrift etablerer seg i Havets Hus

Fellesskapet i Stiim Aqua Cluster vokser, og nå har klyngen over 185 medlemsbedrifter. Medlemmene er fra hele Norge og fra hele verdikjeden innen havbruk. Read More