This is my archive

Nytt og nyttig på Stiim Aqua Pub

Deltakerne på gårsdagens Stiim Aqua Pub ble litt klokere på det nye BAT-regelverket for utslipp fra næringsmiddelbedrifter og Cargills globale forskningsvirksomhet innenfor akva-området. Read More

Stiim Aqua Pub 19. oktober i Stavanger

Nye EU-krav til renseteknologi for næringsmiddelbedrifter får også konsekvenser for norsk oppdrettsnæring. 19. oktober får du høre om BAT-AEL og hva vi videre kan forvente av utslippskrav til næringen. Read More