This is my archive

Stiim styrker teamet med Trainee SørVest

Høsten 2022 kom Andrea Viga Søndenå til Blue Planet og Stiim som nyansatt trainee gjennom Trainee SørVest. Thord Håkon Bakke ble rekruttert året etter. Traineeordningen styrker Stiim-teamet. Read More