This is my archive

VRI med økte rammer for bedrifter som trenger forskning

Gjennom ordningen VRI Rogaland kan bedrifter nå søke om inntil 200.000 kroner til innledende forskningsarbeid for bedriften. Read More