Waive, SalmoTrace, Nordic DX og Oxy Solutions er de fire bedriftene som kom igjennom nåløyet og ble plukket ut til å delta i årets Ocean of Opportunities i regi av Stiim Aqua Cluster. Mandag og tirsdag i uke 18 hadde de sin andre fellessamling på Havets Hus i Stavanger. I tillegg til fellessamlingene har bedriftene individuelle møter med sine mentorer og med prosjektlederne for Ocean of Opportunities, Andrea Viga Søndenå og Thord Håkon Bakke i Stiim.

Tirsdag 30. april fikk deltakerne i vekstprogrammet besøke to spennende klyngebedrifter. Turen gikk i buss fra Stavanger til Dirdal, der Cargill har sin forsøksstasjon. Tor Andre Giskegjerde tok imot og fortalte om anlegget som både har fisk i ulike størrelser og en egen fôrfabrikk. Cargill er et verdensomspennende selskap med 160.000 ansatte. Fôr til den globale oppdrettsnæringen er bare ett av svært mange virksomhetsområder i det store selskapet.

Tor Andre Giskegjerde fortalte om aktiviteten på forsøksstasjonen i Dirdal og fortalte engasjert om de ulike delene av virksomheten.

Etter besøket hos Cargill gikk ferden videre med buss og båt til Oanes ved innløpet til Lysefjorden, der FishGLOBE har to lukkede oppdrettsanlegg. Liv Håland og gründer Arne Berge fra FishGLOBE og gav omvisning både utenpå og inni globen. Ekstra kjekt er det at FishGLOBE også er tidligere deltaker i Ocean of Opportunities. Bedriften har utviklet seg mye siden den gang, og gründer Arne Berge har tro på at bedriften vil vokse enda raskere i årene som kommer.

Leif Kjetil Skjæveland er samfunnskontakt og bærekraftansvarlig i Skretting. Han fortalte om branding og merkevarebygging på første dag av samlingen.

Dagen før utflukten fikk deltakerne nyttige presentasjoner. Innleggene dekket mange tema som er relevante og nyttige for oppstartsbedrifter; Dagens situasjon i næringen, markedsføring, banktjenester og hvordan bedriftene kan innhente kapital, patenter og IP-rettigheter, investeringer og hva som gjør investeringer attraktive i et bærekraftperspektiv. Presentasjonene ble holdt av Eivind Helland fra Blue Planet, Anders Dame Fotland fra Sparebanken Vest, Leif Kjetil Skjæveland fra Skretting, Kjartan Melberg fra DSD, Rasmus Gjesing og Kjell Arne Hoff fra Håmsø Patentbyrå og Solveig Sundsdal fra Nysnø.

De to FishGLOBE-anleggene ligger ved innløpet til Lysefjorden. Det er Grieg Seafood som har smolten i anleggene.