I vår har fire bedrifter deltatt i Stiim Aqua Clusters vekstprogram, Ocean of Opportunities. Hver bedrift har fått solid mentorhjelp fra erfarne ledere med omfattende kunnskap og kontakter i havbruksnæringen. På AquaNext 2024 kan du møte representanter for de fire bedriftene, samt gründerbedriften Bioceanor, på en egen gründerstand i utstillingshallen.

Torsdag 13. juni kl. 14:00-15:00 i DNB Globen i utstillingshallen står gründere og investeringer på programmet. «Hva skal til for å tiltrekke investorer?» er spørsmålet som Bluefront Equity og SR-Bank skal forsøke å gi svar på. Etterpå skal selskapene i Ocean of Opportunities programmet pitche og presentere seg.

Stavanger kommune er, etter kommunesammenslåingen for noen år siden, en av Norges største havbrukskommuner. Kommunen har sponset gründerstanden og står også på stand.

Her kan du lese mer om de fire Ocean of Opportunities bedriftene:

Oxy Solutions har utviklet teknologi som oksygenerer vannet til akvakultur med nanobobler. Ved bruk av teknologien får en 100% oksygenmetning i vannmassen i tillegg til en bufferkapasitet av nanobobler som løses ut i vannmassen når partialtrykket av løst oksygen synker.

Waive AS har en unik sonarløsning som gir oversikt over den totale biomasse i merd. Waive
sine dashboard kan i dag levere en digital 3D visualisering av biomasse, og data som i
sanntid blant annet viser snittvekt, vektfordeling, posisjonering av fisk i merden og antall fisk

NordicDX utvikler «GenomVann» som skal tilby miljøovervåkingstjenester til norsk akvakultur. Ved å analysere materiale fra filtersystemer identifiserer selskapet helsemarkører og miljøparametre som påvirker fiskens velferd.

Salmotrace tilbyr en DNA-basert merkings- og sporingsløsning for oppdrettsfisk. Selskapets DNA-teknologi muliggjør komplett og unik sporbarhet fra fjord til servering.

I vår har deltakerne i Ocean of Opportunitites hatt flere samlinger. De har blant annet vært på bedriftsbesøk hos FishGLOBE, som også er en tidligere Ocean of Opportunities bedrift.