Konferanse

Stavanger 8. og 9. november 2022

Norge er og skal bli verdensledende på havbruksteknologi for bærekraftig vekst. Fjorårets konferanse «Ny havbruksteknologi – flytende produksjon i sjø og havbruk til havs» i regi av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, i samarbeid med DNB, samlet over 300 deltakere. I år har konferansen fått navnet AquaNext. Den arrangeres 8. og 9. november på Clarion Hotel Air i Stavanger.

Se konferanseprogrammet for 2022 her

Klikk her for AquaNext konferansen 14.-15. november 2023

På konferansen møtes ledende teknologi- og havbruksaktører til to dager med faglig og sosialt påfyll. Innovasjon og utvikling av nye verdikjeder innen den blå økonomien står i fokus.

Norge har en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi. En satsing på nye produksjonsmetoder gir muligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser.  

Sett allerede nå av datoene 8. og 9. november for årets store havbruksteknologi-event i Stavanger! Påmeldingsfrist er satt til 1. november.

Programmet er under utarbeidelse og vil være klart over sommeren – nedenfor kan du se noen av de bekreftede foredragsholderne. Vi gleder oss til å se deg i Stavanger i november! Klikk her for å få svar på ofte stilte spørsmål om påmelding, arrangement og program for AquaNext.

Konferansen er fullbooket

Bjørnar Selnes Skjæran, Fiskeri- og havminister

Bjørnar Selnes Skjæran kommer fra Lurøy i Nordland. Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019 og var mellom 2011 og 2019 leder for Nordland Arbeiderparti. Skjæran var medlem av Lurøy kommunestyre fra 1987 til 2015 og var ordfører i en periode. Han  ble valgt inn som  representant for Nordland Arbeiderparti for stortingsperioden 2021-2025.

Solveig van Nes, Marine Prospects

Solveig van Nes er konferansier på AquaNext. Hun er gründer og daglig leder i Marine Prospects AS. Solveig van Nes har et sterkt engasjement for havet og marin matproduksjon. Hun har mange års  forskningsfaglig bakgrunn fra havbruk, miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon. I dag jobber hun gjennom sitt eget selskap med å fremme ny forskning og fagformidling om bærekraftig sjømatproduksjon.

Roy Reite er CEO i SalMar Aker Ocean

Roy Reite, SalMar Aker Ocean

Roy Reite tok i januar 2022 over som CEO i SalMar Aker Ocean.  Han var i 20 år en sentral leder i Aker Yards og konsernsjef i det som nå er skipsverftsgruppen Vard. Reite har bidratt til å bygge en virksomhet med mer enn 10.000 ansatte og 12 milliarder kroner i årlig omsetning. Fra  2019 var han daglig leder i Fjordlaks.

Nina Grieg, Grieg Seafood

Nina er regionsdirektør for Grieg Seafood Rogaland. Grieg Seafood er et av verdens ledende oppdrettsselskap med produksjon i Norge og Canada. I Rogaland produseres 30.000 tonn laks årlig, fra rogn til slakt. Nina er utdannet innen industriell økonomi fra NTNU og har flere års erfaring fra maritim industri som shipping og sjømat. Hun er opptatt av mulighetene havet gir, og er en pådriver for ny teknologi og innovasjon som kan sikre bærekraftig bruk av havet. Grieg Seafood Rogaland har gjort store investeringer for å redusere tiden laksen står i sjøen. Kortere tid i åpne sjøanlegg er et viktig ledd i selskapets mål om vekst, redusert miljøpåvirkning og forbedret fiskevelferd.

Jacob Palmer Meland, Lovundlaks

Jacob Palmer Meland, familiefar, 38 år, fra Lovund på Helgeland. Andregenerasjons oppdretter, og nå daglig leder i Lovundlaks. Selskapet har tredoblet produksjonen i løpet av de siste årene, i kontrast til en næring som ellers har hatt en marginal volumvekst. Som majoritetseier i Utror AS utforsker nå Lovundlaks mulighetene for Havbruk til Havs. Meland har en grunnleggende tro på at fisk bør produseres der det er masse friskt vann.

Knut Nesse, CEO AKVA group ASA

Knut Nesse er administrerende direktør i AKVA group ASA. Han har lang erfaring innen akvakulturindustrien. Seks år som administrerende direktør i det globale ernæringsselskapet Nutreco og seks år i Skretting Group (en del av Nutreco). Gjennom ulike jobber, har han vært bosatt i Kina, Chile og Nederland. Nesse har også bred erfaring fra styreverv i flere selskaper og han har en MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Siri Kalvig, Nysnø Klimainvesteringer

Siri M. Kalvig er administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer. Hun er utdannet meteorolog og har en doktorgrad innenfor offshore vind teknologi. Hun har jobbet som leder for forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger. Hun har vært med og startet flere bedrifter, i tillegg til at hun har vært en aktiv investor innen miljøteknologi. Siri startet sin karriere som værpresentatør på TV2. Sammen med TV2 startet hun det som etter hvert ble  værvarslingselskapet StormGeo.

Trond Waldemar Rosten, Mowi

Trond W. Rosten jobber til daglig som Group Manager for Freshwater and Closed Production Technology ved  Mowi sin globale R&D and Technical avdeling. Han er utdannet  fiskefysiolog fra NTNU  og har arbeidet i akvakulturnæringen siden 1987  innen produksjon, forskning og rådgivning i selskap som Akva Instituttet, KPMG Senter for Fiskeri og Havbruk, Norsk institutt for vann forskning (NIVA) og Sintef Fiskeri og havbruk. Han har siden 2017 ledet Mowi sitt arbeid med å teste ut semilukkede system for post-smolt, foruten koordinering av Mowi sin globale tilnærming til bruk Av resirkulerings teknologi for smolt og post-smolt. Trond er styreleder for CtrlAqua, senter for forskningsdrevet innovasjon for RAS og  semilukket produksjon finansiert av forskningsrådet og industri aktører i fellesskap.

Lars Wasa Andersen, Aker Solutions

Lars Wasa Andersen begynte i august 2022 som forretningsutvikler i Aker Solutions og skal være med på oppbygningen av selskapets satsning innenfor havbruk til havs. Han var ferdig utdannet automasjonsingeniør 2009 fra Oslo MET og fullførte EMBA Seafood Management hos NHH I 2018. Han har i sin arbeidskarriere jobbet med hele verdikjeden fra smolt og fôr til slakteri og videreforedling av råstoff.

Alf-Helge Aarskog

Alf-Helge Aarskog er industripartner i Bluefront Equity
Han var administrerende direktør i MOWI ASA fra 2010-2019. Før det var han administrerende direktør i Lerøy Seafood Group ASA fra 2009-2010. Han har også vært konserndirektør og leder av Lerøy Midnor i Lerøy Seafood Group. Alf-Helge Aarskog har mastergrad i akvakultur fra Universitetet i Ås, Norge

Jim-Roger Nordly, STIM

Jim-Roger Nordly er gründer og eier av en gruppe selskaper med hovedsete i Lofoten, avdelinger langs hele kysten samt etableringer i Chile, Nord-Amerika og Skottland. STIM er leverandør av vaksiner og fiskehelseprodukter i tillegg til fiskehelsetjenester, miljøundersøkelser, tekniske sertifiseringstjenester og kunnskapsbaserte rådgivingstjenester. ACD Pharma er legemiddelselskapet som står bak verdens første bakteriofagprodukt mot skadelige bakterier i oppdrett, og som nå bygger ny fabrikk i Lofoten. Polarfeed er produsent av fiskefôr og Paradigm Aquatic er et nystartet oppdrettsselskap som skal drive lukket oppdrett i sjø.

Hans Vanhauwaert Bjelland, SINTEF

Som forskningssjef i SINTEF har Hans Bjelland ansvaret for havbruksforskning, som omfatter teknologi for bedre fiskevelferd, produksjonsmiljø, robuste konstruksjoner, avansert undervannsrobotikk og -instrumentering, og sikkerhet og risikostyring. Bjelland har bred erfaring fra forskning og teknologiutvikling for havbruksnæringen og leder blant annet Exposed Aquaculture Operation, et senter for forskningsdrevet innovasjon. Senteret har vært et langsiktig samarbeid mellom rundt 20 partnere for å bidra med kunnskap og teknologi for sikkert, robust og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

Brit Tørud, Veterinærinstituttet

Brit er veterinær som ble dradd inn i oppdrettsnæringa den gangen det var bønder som skulle drive med fiskeoppdrett. Siden den gang er det blitt en mastergrad i akvatisk medisin. De siste åra har hun jobbet som fagansvarlig fiskehelse på Veterinærinstituttet. Den jobben innebærer forskningsaktiviteter, forvaltningsstøtte og råd til næring. Noen år som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet har gitt henne et nyttig innblikk i regelverk og forvaltning. Brit har også vært daglig leder for anlegg med rogn og smoltproduksjon, men mesteparten av yrkeskarrieren har hun jobbet i fiskehelsetjeneste.

Mads Martinsen, Skretting

Siden Mads var liten har havbruksnæringen fasinert ham. Mads er fiskerikandidat fra Universitet i Tromsø og har jobbet innen næringen hele sitt profesjonelle arbeidsliv. Han har vært i Skretting siden 2011 og jobbet med FoU, produktutvikling og bærekraft. Han er i dag ansvarlig for produktutvikling og bærekraft i Skretting Norge.

Økonomiprofessor Bård Misund fra Universitetet i Stavanger.

Bård Misund, UiS

Bård Misund jobber som professor i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Her forsker han på problemstillinger knyttet til havbaserte råvaremarkeder og selskaper (olje, gass, sjømat, osv.). Han er utdannet havbruksbiolog fra Norges Fiskerihøgskole, finansøkonom fra NHH og PhD i industriell økonomi fra UiS. Han har jobbet nesten 9 år i Equinor i tillegg til noen år i fiskeindustri. Han forsker for øyeblikket på kostnadsutviklingen i havbruk.

Torstein Rønning, FiiZK

Torstein har mer enn 20 års erfaring som leder og forretningsutvikler fra virksomheter innen industri, handel, havbruk og IT. Fokus har vært å kombinere informasjonsteknologi med produksjon- og prosess-styring for å skape innovative og lønnsomme løsninger. Erfaringen innen havbruk kommer fra Botngaard (fra 2015) og Infront-X (Fra 2011). Han er utdannet som Siviløkonom fra NHH.

Alf Reidar Sandstad, CEO Seafarming Systems

Alf Reidar Sandstad er grunnlegger og CEO i Seafarming Systems AS, et selskap som ble stiftet i 2004 og som leverer teknologi og løsninger til havbruksindustrien. Alf Reidar har en sivilingeniørgrad i Marin teknikk fra NTNU og er oppfinner/eier av en rekke konsepter og patenter, av disse er de viktigste og mest kjente Aquatraz semilukket stålmerd og Aquantum Leap lukket stålmerd.

Anders Wold, Ivar

Anders Wold jobber som prosessingeniør for IVAR ved Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Han har en PhD i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger, der han studerte påvirkningen av salt på anaerob utråtning. Anders har tidligere jobbet i åtte år med behandling av industriavløp fra oljeindustrien, samt hatt en forskerstilling innen utråtning av fiskeslam.

Geir Stang Hauge, CEO BioSort

Geir Stang Hauge er en av tre gründere, og daglig leder av BioSort. BioSort er mest kjent for produktet iFarm som utvikles i samarbeid med Cermaq. Før BioSort jobbet Geir med produktutvikling, salg, service og ledelse i Tomra, blant med løsninger rettet mot sjømat- og kjøttindustri. Han har en Master of Science fra University of Washington i Seattle.

Marius Dalen, Nærings- og fiskeridepartementet

Marius Dalen er seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementets havbruksavdeling og tilknyttet  seksjon for havbrukspolitikk og økonomi. Han er prosjektleder for departementets pågående arbeid med etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs.

Hulda Bysheim, Mattilsynet

Hulda Bysheim er utdannet veterinær og var den eneste på sitt kull som hadde bestemt seg for at  hun ville jobbe med fisk da hun begynte på studiet. Hennes første jobb var i Havbrukstjenesten på Frøya, i det som nå er Åkerblå. Hun har etter det vært innom flere retninger innen veterinærmedisinen, men endte til slutt med å jobbe med havbruk igjen. Hun har jobbet i Mattilsynet med forvaltning av næringen i en årrekke, i flere forskjellige roller. Hulda er fascinert av innovasjonstakten i næringen og brenner for fiskevelferd.

Professor Ragnar Tveterås

Ragnar Tveterås, UiS

 Ragnar Tveterås er professor ved Universitetet i Stavanger. Han har forsket på produktivitet, innovasjon, markedsetterspørsel og verdikjedeorganisering, med fokus på sjømat  og energisektoren. Tveterås har vært prosjektleder for rapportene «Bærekraftig vekst med lukkede anlegg i sjø» og «Verdiskapingspotensial og veikart for havbruk til havs».

Jørgen Mjønes, SalMar Aker Ocean

Jørgen Mjønes er ansatt som business analyst i SalMar Aker Ocean og jobber der med forretningsutvikling, bærekraft og økonomiske analyser knyttet til å realisere havbruk til havs. Selskapets representant og leder av styringsgruppa for Grønn plattform – Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs. Utdannet innen industriell økonomi ved NTNU og har flere års erfaring ulike lederroller innen økonomi og teknologi fra prosessindustri.

Arne Vagle, Moreld Aqua

Arne Vagle jobber som teknisk leder i Moreld Aqua AS hvor han er sentral i selskapets satsning innen utvikling av nye produksjonsmetoder. Han er utdannet sivilingeniør innen offshore konstruksjoner og har de siste 10 år vært involvert i en rekke nye konsepter for oppdrettsnæringen, fra lukkede anlegg i sjø til havbruk til havs. Har vært sentral i hele Ocean Farm 1 prosjektet og jobber nå for å realisere GM Aqua Design.

Øivind Bergh, Havforskningsinstituttet

Øivind Bergh er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Han tok doktorgrad i mikrobiell økologi ved Universitetet i Bergen i 1996, har vært programleder og forskningsgruppeleder ved instituttet, samt professor II i fiskehelse ved UiB 2006-2011. Han ledet EU-prosjektet COEXIST om interaksjoner mellom akvakultur, fiskeri og miljø i europeiske kystsoner. Han har vært med på en rekke EU-prosjekter om marin arealplanlegging, sameksistens mellom marine næringer og effekter av klimaendringer på akvakultur. I dag er han knyttet til prosjektet «SFI Smart Ocean» som utvikler og anvender autonome sensorer i nettverk og trådløs kommunikasjon under vann.

Mats Nygaard Johnsen, NSK Ship Design

Mats jobber som daglig leder i NSK Ship Design. Mats er utdannet jurist, men har lagt bort advokatkappen og kastet seg inn i den maritime næringen, hvor han har arbeidet siden 2017. NSK har de siste årene utviklet seg til å bli en ledende designer innenfor design av skip og grønne havbruksanlegg. NSK er det selskapet i landet som har vært involvert i flest utviklingstillatelser tildelt av myndighetene, hvor Nordlaks sitt «Havfarm-prosjekt» er det mest kjente. NSK arbeider for tiden med å utvikle sitt konsept for «havbruk til havs».

Konferansen arrangeres av