Konferanse

Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs

Årets konferanse, AquaNext 2022, arrangeres 8. og 9. november i Stavanger

Mer informasjon om program og påmeldingsløsning kommer snart – men sett av datoene allerede nå!

2021-konferansen:

Konferansen «Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs» ble arrangert 16. og 17. november 2021 på Clarion Hotel Air på Sola utenfor Stavanger.

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruksteknologi for bærekraftig vekst. Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri, i samarbeid med DNB og Stavanger kommune, arrangerte 16. og 17. november 2021 den nasjonale konferansen «Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs» i Stavanger.

På konferansen møttes ledende teknologi- og havbruksaktører til to dager med faglig og sosialt påfyll. Innovasjon og utvikling av nye verdikjeder innen den blå økonomien stod sentralt på programmet.

Norge har en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi. 

En satsing på eksponert havbruk og lukket produksjon i sjø åpner nye arealer for bærekraftig matproduksjon, gir muligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser.  

Klikk her for å se 2021-konferanseprogrammet

Konferansier: Solveig van Nes

Dag 1 – 16. november 2021

09:30 Registrering og kaffe

Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune

Stavanger kommune er nå Norges fjerde største havbrukskommune. Ordfører Kari Nessa Nordtun ønsker velkommen og forteller om kommunens havbrukssatsing.

Bjørnar Selnes Skjæran, Fiskeri- og havminister

Bjørnar Selnes Skjæran kommer fra Lurøy i Nordland. Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet siden 2019 og var mellom 2011 og 2019 leder for Nordland Arbeiderparti. Skjæran var medlem av Lurøy kommunestyre fra 1987 til 2015 og var ordfører i en periode. Han  ble valgt inn som  representant for Nordland Arbeiderparti for stortingsperioden 2021-2025.

 

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri. Han er kjent for å være tydelig når han entrer den samfunnspolitiske arenaen. Han er en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industri.

Ragnar Tveterås, UiS

 Ragnar Tveterås er professor ved Universitetet i Stavanger. Han har forsket på produktivitet, innovasjon, markedsetterspørsel og verdikjedeorganisering, med fokus på sjømat  og energisektoren. Tveterås har vært prosjektleder for rapportene «Bærekraftig vekst med lukkede anlegg i sjø» og «Verdiskapingspotensial og veikart for havbruk til havs».

Dag Sletmo, DNB

Dag Sletmo er rådgiver i sjømatavdelingen i DNB, verdens største sjømatbank. Han har tidligere jobbet med investor relations og prosjekter i Cermaq, og vært sjømatanalytiker i ABG Sundal Collier. Han har en MBA fra Columbia Business School i New York og er siviløkonom fra NHH i Bergen.

11:40-12:40 Lunsj

Atle Eide, Salmar Ocean AS

Eide er styreleder i SalMar Ocean AS og har tidligere vært styreleder i SalMar ASA. Han har vært konsernsjef i Mowi  ASA, samt hos forløperen Pan Fish ASA. Eide har vært konsernsjef i en rekke børsnoterte og unoterte selskaper. Han har også hatt flere styreposisjoner i en rekke selskaper. Eide er også styreleder i Insula, som blant annet eier varemerket Lofoten, Scale AQ og Saga Robotics. Han er også styremedlem i en rekke selskaper.

Inge Berg, Nordlaks

Inge Berg er gründer og hovedeier i Nordlaks. Han har i dag har rollen som direktør for strategi- og prosjektutvikling i selskapet. Sommeren 2020 mottok Nordlaks sin hittil største investering; havfarmen «Jostein Albert» på lokaliteten utenfor Hadsel. Havfarmen har kapasitet til 10.000 tonn laks, og prosjektet har bidratt til å utvikle nye løsninger i grensesnittet mellom maritim næring og havbruksnæringen.

Håvard Walde, Skretting

Håvard Walde, administrerende direktør i Skretting Norge, er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH. Walde har arbeidet i norsk havbruk siden 2004 og har også erfaring fra Panfish og Ernst & Young.

Arnstein Hosaas, AKVA group

Arnstein Hosaas er utviklingsdirektør for sjøbasert oppdrett i AKVA group. Han arbeider tett på markedet for å forstå kundenes behov og for å kunne utnytte AKVA group sine utviklingsressurser på best mulig måte, og har et særskilt øye til AKVA group sine kjerneprodukter som for eksempel Tubenet™. Arnstein er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen marinteknikk med spesialisering på hydrodynamikk.

Kristoffer Kjellså Jakobsen, Aker Solutions

Kristoffer Kjellså Jakobsen er teknisk leder for havbruk i Aker Solutions. Han har ledet utviklingen av Aker Solutions’ teknologi for havbruk og er Aker Solutions’ prosjektleder for prosjektering av Arctic Offshore Farming-prosjektet. Kristoffer er utdannet sivilingeniør i Marin teknikk (kybernetikk/hydrodynamikk) fra NTNU. Kompetansen på flytende konstruksjoner har han hentet fra erfaring med design, analyse og installasjon av flytende offshore produksjonsplattformer.

14:20-14:40 Pause

Andreas Moe Larsen, Bremnes Seashore

Andreas Moe Larsen har ansvar for berekraftsarbeidet i Bremnes Seashore, og arbeidde før som prosjektleiar for areal- og samfunnssaker i selskapet. Larsen har tidlegare arbeidd i Eide Fjordbruk og i offentleg sektor.

Cato Lyngøy, Hauge Aqua

Cato Lyngøy er grunder og daglig leder av Hauge Aqua som er mest kjent for utviklingen av det lukkede oppdrettsanlegget Egget®. Cato Lyngøy har over tretti år bak seg i norsk og internasjonalt oppdrett. Han har drevet fiskehelsetjeneste, utviklet vaksiner og jobbet i ulike ledende posisjoner i Pan Fish og Mowi før han i 2013 startet Hauge Aqua. Som veterinær brenner han for at næringen skal utvikle seg på laksens og miljøets premisser.

Grunde Bruland og Martin Bryde, Wikborg Rein

Grunde Bruland (t.v.) er partner ved Wikborg Reins Bergen-kontor. Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk og har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

Martin H. Bryde (t.h.) er senioradvokat ved Wikborg Reins kontor i Bergen, og er tilknyttet kompetansegruppen for fiskeri og havbruk.

(Foto: Thor Brødreskift)

 

Anne B. Osland, Fiskeridirektoratet

Anne B. Osland er seksjonssjef kyst og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Hun er utdannet samfunnsviter fra UiB og har jobbet i havbruksforvaltningen i mer enn 30 år. Tildelingsseksjonen har hovedansvaret for direktoratets arbeid med utviklingstillatelsene og Havbruk til havs. Seksjonen har også ansvar for tildeling av tillatelser til særlige formål (forskning, stamfisk, visning, undervisning, slaktemerder). Havbruksfondet og er klageinstans for fylkeskommunenes lokaliseringsvedtak.

Forsker Frode Oppedal.
Forskere hever en senkemerd for å samle inn laks. Målet er å få mer innsikt i laksens velferd når den lever dypere.

Frode Oppedal, Havforskningsinstituttet

Seniorforsker Frode Oppedal jobber med fiskevelferd og hvordan oppdrettsmiljøet bør baseres på biologiske premisser. Hovedfokuset er studier på laks og rensefisk i merdmiljøet, deres atferdsresponser, terskler for mestring og velferd i kommersielle, naturlige fluktuerende og kunstige omgivelser.

Solveig van Nes, Marine Prospects

Solveig van Nes er gründer og daglig leder i Marine Prospects AS. Solveig van Nes har et sterkt engasjement for havet og marin matproduksjon. Hun har mange års  forskningsfaglig bakgrunn fra havbruk, miljøpolitisk arbeid og kommunikasjon. I dag jobber hun gjennom sitt eget selskap med å fremme ny forskning og fagformidling om bærekraftig sjømatproduksjon.

16:15-16:45 Avslutning av dagens program

19:00 Nettverksmiddag i konferansesalen

Dag 2 -17. november 2021

09:00 Konferanseprogrammet starter

Bård Misund, Universitetet i Stavanger

Bård Misund jobber som professor i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Her forsker han på problemstillinger knyttet til havbaserte råvaremarkeder og selskaper (olje, gass, sjømat, osv.). Han er utdannet havbruksbiolog fra Norges Fiskerihøgskole, finansøkonom fra NHH og PhD i industriell økonomi fra UiS. Han har jobbet nesten 9 år i Equinor i tillegg til noen år i fiskeindustri. Han forsker for øyeblikket på kostnadsutviklingen i havbruk.

Torleiv Næss Ugland, Terramarine AS

Torleiv Næss Ugland ble uteksaminert fra NMBU på 80-tallet og har rik erfaring med forretningsutvikling og etablering av samarbeidsprosjekt innen næringslivet. Han har særlig arbeidet med prosjekter for regenerering av organisk materiale og konvertering av slikt materiale til forbruksvarer innen grønn industri. Han er en av grunnleggerne og CEO i Høst AS og styreleder i Terramarine AS.

Thomas Myrholt fungerende daglig leder i Akvafuture. Sæterosen oppdrettt

Thomas Myrholt, Akvafuture AS

Thomas Myrholt er daglig leder i Akvafuture, verdens største produsent av laks i flytende lukkede merder i sjø. Myrholt har en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har tidligere jobbet som aksjestrateg og sjømatanalytiker i SpareBank1 Markets.

Tor Hellestøl, FishGLOBE AS

Daglig leder i FishGLOBE, Tor Hellestøl, har lang industrierfaring fra forsvars- og olje & gassindustrien. De siste 20 årene har han hatt ulike lederoppgaver på selskaps- /konsernnivå som administrerende direktør og/eller konserndirektør. Han har også bred erfaring fra styrearbeid i ulike selskaper samt ikke kommersielle organisasjoner.

Egil Bergersen, Aquafarm Equipment AS

Egil Bergersen er daglig leder i Aquafarm Equipment, leverandør av lukkede akvakultursystem i sjø. Han er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk NTNU og har bred erfaring fra teknologiutvikling, prosjektledelse og kommersialisering av teknologi. Hovedfokuset er fiskehelse, bærekraft og kostnadseffektive løsninger.

10:40-11:10 Pause

Sigurd Handeland, UiB

Sigurd Handeland fikk sin doktorgrad, Dr. scient, ved Institutt for fiskeri og marinbiologi, Universitetet i Bergen (UiB) i 1998. Hans forskningsinteresser er i hovedsak knyttet til fiskehelse og utvikling av teknologier relatert til forbedret fiskehelse. Han har også deltatt i flere utviklingsprosjekter der innovasjon står sentralt. Handeland har hatt lederansvar på flere nivåer i en lang rekke forskningsprosjekter

Arve Nilsen, Veterinærinstituttet

Arve Nilsen er veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet. Han har jobbet med fiskehelse, diagnostikk og fiskeoppdrett og har erfaring fra egen veterinærpraksis, som helseansvarlig i private oppdrettsfirma og som forsker ved Veterinærinstituttet. Han leverte i 2019 en doktorgradsoppgave om oppdrett av laks i lukkede merdanlegg og er opptatt av både oppdrettsteknologi, miljø og fiskevelferd.

Harald Takle, Cermaq

Harald Takle, Dr. Scient., er Head of Seawater Innovation & Development i Cermaq Group AS. Han har 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Karrieren startet i Nofima hvor han jobbet som seniorforsker med hovedfokus på forebyggende fiskehelse, smolt og postsmolt produksjon. Før han startet i Cermaq i 2017, har han også jobbet 1 år i Chile og 2 år i Mowi. Cermaq har hatt produksjon i lukkede sjøanlegg siden 2018.

12:40-13:30 Lunsj

Konferansen arrangeres av