This is my archive

Bli kjent med Stellarman, Bioretur og Aibel

Torsdag 9. desember er vi klar med Stiim Frokostseminar. En bedrift som har eget konsept for havbruk til havs, en bedrift som ser slam som ressurs, og en industribedrift med lange tradisjoner skal denne gang presentere seg for de andre medlemmene i klyngen. Read More