This is my archive

Blue Planet med innspill til Finanskomitéen på dagens høring om grunnrenteskatt

På Stortingets finanskomité sin høring om grunnrenteskatt på havbruk i dag deltar Eivind Helland med innspill fra Stiim, Blue Planet og havbruksnæringen. Read More

Nytt prosjekt for sirkulærøkonomi i blå og grønn sektor

Årdal Aqua AS setter i samarbeid med Stiim Aqua Cluster og Hjelmeland kommune i gang et prosjekt for etablering av en sirkulærøkonomisk industriklynge. Read More

BluePlanet Academy styrker oppdrettsnæringen i Øst Afrika

"Samaki Poa" betyr god fisk på swahili og er navnet på det NORAD-finansierte prosjektet som skal ruste oppdrettere i Øst Afrika for fremtiden. Read More