This is my archive

Fakta om Horisont Europa – Hva er søyler, klynger og satsingsområder?

Søyler, klynger, satsingsområder, Pillars, Clusters og Missions, er viktige begrep i EUs storsatsing Horisont Europa. Nå inviterer Forskningsrådet og Innovasjon Norge til tematisk kickoff i uke 17 og 18. Read More