This is my archive

Ny forretningsmulighet – slam som ressurs

Slam kan skape mange interessante forretningsmuligheter, både innenfor teknologiutvikling og helt nye verdikjeder. Read More

– En utfordring er en ny forretningsmulighet

Fremover vil Stiim sette søkelyset på ulike utfordringer innen havbruksnæringen. Målet er å skape nye markedsmuligheter for klyngens medlemmer. Read More