This is my archive

Se et oppdrettsanlegg på nært hold

27. juni i Stavanger kan du bli med på båttur og få omvisning på ett av Grieg Seafood sine oppdrettsanlegg. Read More

Canadisk besøk hos Grieg og FishGLOBE

Representanter for akvakulturmyndighetene i Canada er på besøk i Norge for å dele kunnskap og lære om hvordan Norge forvalter og planlegger for oppdrettsvirksomhet. Read More

Stiim AquaConnect – leverandørene møter oppdretterne

Stiim AquaConnect er en unik møteplass mellom oppdrettere og leverandører. 1. juni er datoen for første møte. Read More