This is my archive

Stiim miniseminar – Energi, smart spart og planlagt

Energiforbruk, energisparetiltak og fremtidens energimarked er tema for vårt neste digitale miniseminar 26. oktober. Read More

Null utslipp – hva og hvordan?

Godt over 150 deltakere fulgte med på Stiims miniseminar for å få økt kunnskap om utslipp fra landbasert oppdrett. Read More

Bli med på digitalt miniseminar om utslipp fra landbaserte fiskeoppdrettsanlegg

22. september arrangerer Stiim og BluePlanet Academy et totimers miniseminar om teknologiens muligheter og begrensninger. Read More