This is my archive

Ny medlemsbedrift etablerer seg i Havets Hus

Fellesskapet i Stiim Aqua Cluster vokser, og nå har klyngen over 185 medlemsbedrifter. Medlemmene er fra hele Norge og fra hele verdikjeden innen havbruk. Read More

Gode ønsker for 2023

I Stiim har vi lagt bak oss et innholdsrikt år der antallet medlemsbedrifter og aktiviteter i klyngen har satt ny rekord. Nå takker vi for det gamle og går det nye året i møte med forventning. Read More