This is my archive

Stiim styrker teamet med Trainee SørVest

Høsten 2022 kom Andrea Viga Søndenå til Blue Planet og Stiim som nyansatt trainee gjennom Trainee SørVest. Thord Håkon Bakke ble rekruttert året etter. Traineeordningen styrker Stiim-teamet. Read More

Havbruk på politisk møtearena

Arendalsuka er stedet der næringsliv, foreningsliv og interesseorganisasjoner er til stede for å vise seg for politikere og presse. I år deltok Stiim Aqua Cluster for første gang. Read More