This is my archive

Miniseminar om sirkulærøkonomi og biogass

22. juni er sirkulærøkonomi og best mulig utnyttelse av reststoff fra oppdrettsnæringen tema for Stiim digitalt miniseminar. Read More

Variabel gjødseleffekt fra fiskeslam

Slam fra oppdrettsnæringen er en verdifull avfallsressurs, men alt slam har ikke samme kvalitet. Det betyr at gjødseleffekten kan være variabel, ifølge forskning fra NIBIO. Read More