This is my archive

Forslaget til utredningsprogram for havbruk til havs er på høring

Fiskeridirektoratet har nå sendt forslaget til utredningsprogram for havbruk til havs på høring. Read More

Regjeringen med ny strategi for bærekraftig vekst i havbruksnæringen

Regjeringen mener at en teknologinøytral tilnærming til myndighetskrav og vilkår for vekst i produksjonen er et viktig grunnlag for videre vekst. Read More