This is my archive

Søk støtte gjennom FORREGION

FORREGION står for forskningsbasert innovasjon i regionene. Ordningen har fire nyttige virkemidler for bedrifter. Read More

Informasjonsmøte om EU-muligheter for havbruksbedrifter i Rogaland

EU-nettverket Horisont Rogaland arrangerer 18. oktober møte for aktører i Rogaland som ønsker å lære mer om prosjektmuligheter i en eller flere av EUs programmer. Read More