This is my archive

Framo blir partner med Stadion Laks for å utvikle Stadionbasseng

Den verdensledende pumpeprodusenten Framo kjøper seg inn og blir partner med oppdrettsselskapet Lingalaks i selskapet Stadion Laks. Sammen skal de utvikle et lukket flytende produksjonsanlegg. Read More

Stiim søker bedriftsnettverkstøtte til FLO SJØ

Stiim og bedrifter som jobber med lukket flytende oppdrettsteknologi, søker Innovasjon Norge om finansiering av nettverket Flo Sjø. Read More

Myndighetene bør opprette ordning for «trafikklysnøytrale tillatelser»

Bedriftsnettverket FLO SJØ, Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri foreslår for Nærings- og fiskeridepartementet å opprette ordning for trafikklysnøytrale kommersielle tillatelser for produksjon av laks. Read More

Gründerbedrift har kommet over kneiken

Gründer Arne Berge og FishGLOBE fikk god nytte av vekstprogrammet Ocean of Opportunitites 2018. Read More