This is my archive

Nå er rapporten etter ti års marin overvåking av fjordene i Rogaland publisert

Nå kan du lese rapporten som oppsummerer resultatene fra 10-årsperioden med marin overvåkning i Rogaland. Read More

Marin overvåkning gir kunnskap om miljøtilstanden i fjordene

I ti år har prosjektet "Marin Overvåking Rogaland" dokumentert økologisk tilstand og utvikling til fjordsystemene. Read More

Digitalt miniseminar: «Marin overvåkning – status og utvikling»

19. april arrangerer Stiim Aqua Cluster og NCE Aquaculture digitalt miniseminar om marin overvåkning og status i norske fjorder. Read More