This is my archive

Nå må bedrifter følge den nye Åpenhetsloven

- Det er fantastisk at det nå kommer en lov som stiller krav til virksomheters ansvar for å respektere menneskerettigheter og grunnleggende arbeidsforhold, sier Malena Martens. Read More

Inviterer til seminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Tekna og Stiim Aqua Cluster går sammen om å sette innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus 24. november. Read More

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører for å se på status for risikostyring i næringen. Snart dukker spørreskjemaet opp i e-posten til cirka 150 personer. Read More