This is my archive

Støtte til utvikling av sirkulærøkonomisk forretningsmodell med avfall som ressurs

I prosjektet AquaTerra samarbeider Blue Planet AS og flere av Stiims medlemsbedrifter med aktører fra landbruks-og energisektoren om god ressursutnyttelse. Read More

Webinar med presentasjon av veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen

25. oktober presenteres resultatene fra prosjektet "Veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen" i et eget webinar. Read More

Miniseminar om sirkulærøkonomi og biogass

22. juni er sirkulærøkonomi og best mulig utnyttelse av reststoff fra oppdrettsnæringen tema for Stiim digitalt miniseminar. Read More

Nytt prosjekt for sirkulærøkonomi i blå og grønn sektor

Årdal Aqua AS setter i samarbeid med Stiim Aqua Cluster og Hjelmeland kommune i gang et prosjekt for etablering av en sirkulærøkonomisk industriklynge. Read More