This is my archive

Variabel gjødseleffekt fra fiskeslam

Slam fra oppdrettsnæringen er en verdifull avfallsressurs, men alt slam har ikke samme kvalitet. Det betyr at gjødseleffekten kan være variabel, ifølge forskning fra NIBIO. Read More

Ny forretningsmulighet – slam som ressurs

Slam kan skape mange interessante forretningsmuligheter, både innenfor teknologiutvikling og helt nye verdikjeder. Read More