This is my archive

Forsker på bedre utnyttelse av oppdrettsslam

Forskerne vil se på om slammet kan brukes lenger oppe i næringskjeden, for eksempel til vekstsubstrat for lavtrofiske dyr. Read More

Variabel gjødseleffekt fra fiskeslam

Slam fra oppdrettsnæringen er en verdifull avfallsressurs, men alt slam har ikke samme kvalitet. Det betyr at gjødseleffekten kan være variabel, ifølge forskning fra NIBIO. Read More

Ny forretningsmulighet – slam som ressurs

Slam kan skape mange interessante forretningsmuligheter, både innenfor teknologiutvikling og helt nye verdikjeder. Read More