2023 AquaNext presentasjoner

Her finner du lenker til PDF av presentasjonene fra AquaNext-konferansen 2023 i regi av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri. Lenker til presentasjonene legges inn etter hvert som vi får samtykke til deling. Klikk her for lenke til PDF av programfolderen med deltakerliste.

Bilberg, Bjørn: Fra Preline til Pipefarm – erfaringer med drift og oppskalering

Bryde, Martin og Grunde Bruland: Regelverksutforming for fremtidig vekst langs kysten

Buran Holan, Astrid: Vortex semilukket teknologi for bedre fiskevelferd – resultater fra første produksjon

Dalen, Marius: Konsekvensvurdering og framdriftsplan havbruk til havs

Danielsen, Trine og Stål Heggelund: Hele Norge eksporterer – teknologi for bærekraftig blå vekst

Ebbesson, Lars: The digital future in aquaculture – Opportunities and challenges

Ervik, Olav-Andreas: Kurs mot havet – men vet vi egentlig hvor vi skal?

Florescu, Iulia: Waterborne feeding

Hilmarsen, Øyvind: Fremtidens forskningsfinansiering

Hofseth, Roger: Erfaringer fra lukket produksjon i sjø

Hydle, Helge: Havbruk til havs – Norskerenna Sør

Joensen, Ragnar: Nordic Aqua – Oppdrett av laks i Kina

Kolarevic, Jelena: Biologisk styrt automatisering i RAS

Misund, Bård: Grunnrente – erfaringer så langt

Møgster, Nina: Framtiden for norsk havbruksnæring

Nesse, Knut: Potensialet for eksport av landbasert teknologi

Nordal, Ole A. : Fra lineær til sirkulær ressursutnyttelse – starten på et industrieventyr

Ocean Of Opportunities – Kelpinor, Urchinomics, Inseanergy, Harbor og SensorGlobe

Roaldsnes, Odd Frode: Norske erfaringer og internasjonale framtidsutsikter

Rønning, Torstein: FiiZk – erfaringer for fremtidig produksjon i lukkede merder

Taranger, Geir Lasse: Presentasjon av Havbruksutvalgets rapport

Tveterås, Ragnar: Ny rapport – Finnes det tilgjengelig areal for vekst langs kysten?

Vik, Sigurd: Presentasjon av AquaNext 2024

Waagan, Børre: Fiskevelferd som suksessfaktor

Ydstebø, Leif: Rensing av avløpsvann fra RAS – fjerning av nitrogen og fosfor