This is my archive

Stiim samarbeider med NCE Aquatech om tur til konferanse i Skottland 5.-6. juni

5. og 6. juni arrangeres konferansen "Collaborative sustainable growth in the aquaculture sector" i Edinburgh med fokus på bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Read More

Stiim-bedrifter besøker Island for å vise frem norsk teknologi til islandske oppdrettere

Stiims eksportprogram "Eksport i kikkerten" er i disse dager på Island for å presentere norsk havbruksteknologi for islandske oppdrettere. Read More

Stiim digitalt miniseminar: Island som havbruksnasjon og muligheter for eksport

15. mars kan du bli kjent med Island som havbruksnasjon og lære mer om mulighetene for eksport på digitalt miniseminar. Read More