This is my archive

Miljøteknologitillatelsene er ute på høring

Departementet foreslår at det første året tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse. Read More

Nå kan det igjen søkes på særtillatelser

Nå åpner Nærings- og fiskeridepartementet igjen opp muligheten for å søke om særtillatelser til forskning, slaktemerd, stamfisk og undervisning. Read More