This is my archive

Les Stiims høringssvar om grunnrenteskatt

Stiim Aqua Clusters styringsgruppe har nå sluttført høringssvaret til departementet om grunnrenteskatt på havbruk. Read More

Anbefaler tre områder for havbruk til havs

Fiskeridirektoratet anbefaler offentlig konsekvensutredning av områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken. Read More

Miljøteknologitillatelsene er ute på høring

Departementet foreslår at det første året tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse. Read More

Nå kan det igjen søkes på særtillatelser

Nå åpner Nærings- og fiskeridepartementet igjen opp muligheten for å søke om særtillatelser til forskning, slaktemerd, stamfisk og undervisning. Read More