This is my archive

Webinar med presentasjon av veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen

25. oktober presenteres resultatene fra prosjektet "Veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen" i et eget webinar. Read More

Miniseminar om sirkulærøkonomi og biogass

22. juni er sirkulærøkonomi og best mulig utnyttelse av reststoff fra oppdrettsnæringen tema for Stiim digitalt miniseminar. Read More

Kapasitetsløft-midler til prosjektet BIOSIRKEL

Stiim Aqua Cluster og Blue Planet er to av partnerne i prosjektet BIOSIRKEL. Prosjektet skal gi økt resirkulering av ressurser, reduksjon av CO2-utslipp fra oppdrett og flere biogassanlegg. Read More

PigghåFRI ønsker hjelp fra oppdrettere

Prosjektet PigghåFRI har som mål å utvikle effektive avskrekkende metoder for å unngå pigghåproblemer i fiskemerdene. Nå samler forskerne inn data. Read More