This is my archive

Kapasitetsløft-midler til prosjektet BIOSIRKEL

Stiim Aqua Cluster og Blue Planet er to av partnerne i prosjektet BIOSIRKEL. Prosjektet skal gi økt resirkulering av ressurser, reduksjon av CO2-utslipp fra oppdrett og flere biogassanlegg. Read More

PigghåFRI ønsker hjelp fra oppdrettere

Prosjektet PigghåFRI har som mål å utvikle effektive avskrekkende metoder for å unngå pigghåproblemer i fiskemerdene. Nå samler forskerne inn data. Read More