This is my archive

Går i gang med måling av vær- og miljødata i Norskerenna Sør

Ulla-Førrefondet gir 4,4 millioner i prosjektstøtte til Blue Planet AS. Midlene skal brukes til måling av vær- og miljødata i Norskerenna Sør. Read More

Mulighetsstudie for havbruk til havs i Norskerenna Sør

Blue Planet AS og Universitetet i Stavanger har laget en mulighetsstudie som ser på potensialet for området Norskerenna Sør, ett av de tre områdene som nå utredes i forhold til havbruk til havs. Read More