This is my archive

Sterling bygger hele verdikjeden fra stamfisk og yngel til foredling og tilbereding

I mars 2020 opplevde Sterling White Halibut omtrent 90 prosent nedgang i salget fra den ene uken til den neste som følge av corona-pandemien. Likevel ble 2020 et bra år, og nå skal Sterling vokse. Read More