This is my archive

Forsker på bedre utnyttelse av oppdrettsslam

Forskerne vil se på om slammet kan brukes lenger oppe i næringskjeden, for eksempel til vekstsubstrat for lavtrofiske dyr. Read More

Har forsket på laksedødelighet siden 2019

Forskningsprosjektet MortMonitor har overvåket dødelighet i lakseoppdrettsnæringen i mange år. Nå kommer resultatene. Read More

Bekymring for at pukkellaks kan bidra til spredning av smitte

For andre år på rad er Veterinærinstituttet i samarbeid med lokale aktører i gang med å overvåke pukkellaksens helse. Read More