This is my archive

Stiim digitalt miniseminar: Lusekontroll og behandlingseffektivitet

6. september inviterer vi til Stiim digitalt miniseminar der du får resultater fra ny forskning på behandlingsmetoder mot lakselus og metodenes effektivitet. Read More

Forsker på bedre utnyttelse av oppdrettsslam

Forskerne vil se på om slammet kan brukes lenger oppe i næringskjeden, for eksempel til vekstsubstrat for lavtrofiske dyr. Read More

Har forsket på laksedødelighet siden 2019

Forskningsprosjektet MortMonitor har overvåket dødelighet i lakseoppdrettsnæringen i mange år. Nå kommer resultatene. Read More

Bekymring for at pukkellaks kan bidra til spredning av smitte

For andre år på rad er Veterinærinstituttet i samarbeid med lokale aktører i gang med å overvåke pukkellaksens helse. Read More