This is my archive

Verdifullt med kunnskap om havbruk i organisasjonen

I høst startet Nora Krag som Stiim Trainee i Prosjektil. For en bedrift som spesialiserer seg på planlegging, prosjektadministrasjon, prosjektering og prosess er det verdifullt at Nora får kunnskap om havbruksnæringen. Read More

Ser fram til å ha Stiim Trainee med på høstens program

De første Stiim Trainee-deltakerne blir til høsten med på Næringsforeningens program Trainee SørVest. Rekruttering av flinke unge folk til havbruksbedrifter gir styrket konkurransekraft, og traineeprogrammet gir en attraktiv inngang til næringen. Read More

Etablerer spesialisert trainee-program rettet mot havbruk og havbruksteknologi

I høst startet Næringsforeningen i Stavanger og UiS sitt program Trainee Sørvest. Nå går Stiim inn i samarbeidet for å opprette et spisset trainee-program for havbruksbedrifter. Read More