This is my archive

Stiim styrker teamet med Trainee SørVest

Høsten 2022 kom Andrea Viga Søndenå til Blue Planet og Stiim som nyansatt trainee gjennom Trainee SørVest. Thord Håkon Bakke ble rekruttert året etter. Traineeordningen styrker Stiim-teamet. Read More

Stiim Aqua Cluster søker trainee

Andrea Viga Søndenå er trainee i Blue Planet og Stiim Aqua Cluster. Snart går hun over i fast stilling, og Blue Planet søker ny trainee. Read More

Verdifullt med kunnskap om havbruk i organisasjonen

I høst startet Nora Krag som Stiim Trainee i Prosjektil. For en bedrift som spesialiserer seg på planlegging, prosjektadministrasjon, prosjektering og prosess er det verdifullt at Nora får kunnskap om havbruksnæringen. Read More

Ser fram til å ha Stiim Trainee med på høstens program

De første Stiim Trainee-deltakerne blir til høsten med på Næringsforeningens program Trainee SørVest. Rekruttering av flinke unge folk til havbruksbedrifter gir styrket konkurransekraft, og traineeprogrammet gir en attraktiv inngang til næringen. Read More

Etablerer spesialisert trainee-program rettet mot havbruk og havbruksteknologi

I høst startet Næringsforeningen i Stavanger og UiS sitt program Trainee Sørvest. Nå går Stiim inn i samarbeidet for å opprette et spisset trainee-program for havbruksbedrifter. Read More