This is my archive

Webinar med presentasjon av veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen

25. oktober presenteres resultatene fra prosjektet "Veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen" i et eget webinar. Read More

Blir havbruk til havs lønnsomt?

Blir havbruk til havs lønnsomt, og har man staket ut det rette løpet? Det skal Sjømatøkonomisk Fagseminar 19. juni forsøke å gi svar på. Read More

Miniseminar om sirkulærøkonomi og biogass

22. juni er sirkulærøkonomi og best mulig utnyttelse av reststoff fra oppdrettsnæringen tema for Stiim digitalt miniseminar. Read More

Stiim digitalt miniseminar – Cybersecurity og nettvett i næringslivet

18. januar er det datakriminalitet, og hvordan du kan sikre bedriften mot dette, som er tema for Stiim digitalt miniseminar. Read More

Stiim digitalt miniseminar – Få kontroll på kostnadene

Bli med på Stiims digitale miniseminar 7. september og få kunnskap som gjør at din bedrift kan få bedre kontroll på kostnadene. Read More

Digitalt miniseminar – Aquaculture legislation in different countries

Hvordan reguleres lakseoppdrett i andre produsentland? Det kan du få svar på 27. april når Stiim inviterer til et nytt digitalt miniseminar. Read More

Digitalt miniseminar: «Marin overvåkning – status og utvikling»

19. april arrangerer Stiim Aqua Cluster og NCE Aquaculture digitalt miniseminar om marin overvåkning og status i norske fjorder. Read More

Inviterer til seminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Tekna og Stiim Aqua Cluster går sammen om å sette innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus 24. november. Read More

OTICS inviterer til nytt webinar i serien «industry meets experts»

Ocean Technology Innovation Cluster (OTICS) ved UiS inviterer 6. oktober til et nytt webinar i serien "industry meets experts". Read More

Bli med på digitalt miniseminar om utslipp fra landbaserte fiskeoppdrettsanlegg

22. september arrangerer Stiim og BluePlanet Academy et totimers miniseminar om teknologiens muligheter og begrensninger. Read More